ZZP-er verzekerd zich slecht

Van alle zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) heeft een meerderheid zich niet of onvoldoende verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit een recent onderzoek wat uitgevoerd is i.o.v. het ministerie van financiën. Voor dit onderzoek zijn 800 ZZP-ers geïnterviewd.

Ongeveer 30% van de ondervraagde geeft aan een WIA- of arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben afgesloten. Ongeveer 25 % geeft aan dit niet nodig te vinden omdat er voldoende financiële middelen zijn.

Jet’s Cijfertaal wil echter aangeven dat er wel degelijk goed over moet worden nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wij willen u hierover graag informeren.