Personeelsadministratie

Als u  personeel in dienst heeft, of gaat nemen, dan komen er heel veel zaken op u af. Dit geldt zeker voor de kleine MKB bedrijven. Die zien het vaak als een groot struikelblok. Dit omdat zij vaak geen personeelsfunctionaris in dienst hebben, simpelweg omdat het bedrijf daar te klein voor is. Om dan toch de juiste informatie, rondom personeel,  in goede banen te leiden kunt u het uitbesteden aan Jet’s Cijfertaal. In de afgelopen 25 jaar is er een ruime ervaring opgedaan in het voeren van een personeelsadministratie. Met name de bouwwereld is 22 jaar de thuisbasis geweest.  Door deze ervaring is het voor Jet’s Cijfertaal mogelijk om u van de juiste informatie te voorzien.

Enkele belangrijke zaken bij een personeelsadministratie zijn:

  • wat voor arbeidscontracten kan ik aanbieden?
  • wat is de CAO waar ik bij hoor?
  • wat te doen bij een zieke werknemer?
  • wat komt er kijken bij een ontslag?
  • wanneer geldt de WKR regeling?
  • hoe moet ik de salarissen gaan verwerken?

En dit rijtje kan nog veel langer worden omdat het hebben van een personeelsadministratie gewoon een ruim begrip is waar, meer dan u denkt, onder valt.  Dus heeft u vragen stel deze gerust.

Kortweg:             ook uw personeel kan op Jet’s Cijfertaal rekenen.