BTW wijziging van 6% naar 9%

Vanaf 1 januari 2019 zal het lage BTW tarief van 6% verhoogd worden naar 9%. Welk percentage je dient te gebruiken is afhankelijk van het moment waarop de dienst of goed geleverd is. (Onderstaand verder vermeld als presteren/prestaties)

Is de datum van presteren in 2018 dan is het 6% -tarief van toepassing, ook als de factuur pas in 2019 aan uw klant wordt verstuurd.

Is de datum van presteren in 2019 dan geldt het 9%-tarief, ook als er al een voorschot bedrag in 2018 reeds is gefactureerd..


Het is daarom van belang dat op de factuur duidelijk vermeld staat op welke datum de prestatie heeft plaats gevonden.

Factuurdatum:

Als je de factuur al in 2018 stuurt voor een levering of dienst die in 2019, moet je op de factuur  6% btw berekenen. In 2019 na het leveren van het goed of  dienst   dient u nog 3% na te factureren.

Uitzondering:

Normaal gesproken zou dat ook gelden voor in 2019 geleverde prestaties die in 2018 al vooruit betaald zijn. Echter het kabinet heeft aangegeven dat de ondernemers hier niet extra mee belast zullen worden. Daarom de volgende tip: als u vooruit factureert voor prestaties in 2019, en de factuur wordt betaald in 2018, dan hoeft u geen btw correctie meer door te berekenen.

Indien u naar nog vragen heeft over bovenstaand kunt contact opnemen via jets@cijfertaal.nl of even bellen naar 06-23881300.