Salarisadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is de belangrijkste activiteit op uw administratie. Waarom? Het salaris van uw personeel moet altijd op tijd en kloppend zijn. Ontvangt uw personeel niet het juiste, of te laat salaris, dan heeft dat altijd consequenties in het doen en laten van uw personeel. En dat is het laatste wat u wilt. Dit is de conclusie in de 25 jaar, dat Jet’s Cijfertaal, ervaring heeft in het voeren van salarisadministraties binnen het MKB.

Het voeren van een salarisadministratie is meer dan alleen het berekenen van bruto naar netto loon. Er komen veel meer zaken bij kijken die het plaatje compleet maken. Voor veel bedrijven is dat juist het struikelblok om het voeren van een salarisadministratie zelf te doen. Daarom biedt Jet’s Cijfertaal de mogelijkheid om de hele salarisadministratie uit te besteden.

Als u de salarisadministratie uitbesteedt dan vallen daar de volgende onderdelen onder:

  • verlonen van uw personeel
  • verzorgen van de loonbelasting aangifte
  • verstrekken van de jaaropgave
  • indien van toepassing: het afdragen van de pensioenpremie
  • verzorgen van een eventuele werkgeversverklaring voor uw personeel

Kortom: uw complete salarisadministratie is in goede handen bij Jet’s Cijfertaal