Aanpassen aangifte IB mogelijk eenvoudiger

Er is een wetsvoorstel in de maak wat het mogelijk maakt om eenvoudiger een reeds ingediende aangifte inkomstenbelasting te wijzigen. Het is de bedoeling dat na het indienen van een inkomstenbelastingformulier niet langer een voorlopige aanslag wordt opgelegd door de belastingdienst.
In plaats daarvan komt er 1 aanslag, die tot 1.5 jaar na de aangifte nog aangepast kan worden door de belastingplichtige.
Deze aanvullingen of kleine wijzigingen worden niet meer als bezwaarschrift tegen de aanslag in behandeling genomen. De aanslag zal binnen 3 maanden na het indienen van de aangifte worden opgelegd. De navorderingstermijn wordt verlengd van 5 jaar naar 12 jaar.