Vereenvoudigde factuureisen vanaf 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 komen er nieuwe factureringsregels voor de B.T.W.

Deze nieuwe regels moeten de facturering eenvoudiger maken. Dat levert ondernemers zoals u als ZZP-er en V.O.F. een vermindering van uw administratieve lasten op.

Huidige factuureisen:
Indien u als ondernemer goederen levert of diensten verricht aan een andere ondernemer, dan dient u daar altijd een factuur aan uit te reiken. Dit geldt voor zowel de oude regeling als de nieuwe regeling. Ook is een factuur verplicht als u zaken doet met een ander bedrijf uit de Europese Unie.
Om geen problemen met uw B.T.W. heffing en B.T.W. aftrek te krijgen, zijn er factureringsregels opgesteld.

Elke factuur moet volledig zijn en elke factuur moet (in oude en nieuwe situatie) daarom minstens de volgende basisgegevens bevatten:
1. De factuurdatum.
2. Een opeenvolgend factuurnummer voor identificatie.
3. Uw eigen naam/adres/postcode en woonplaats.
4. Uw eigen B.T.W.-identificatienummer.
5. Naam/adres/postcode en woonplaats van de afnemer.
6. De hoeveelheid en daarnaast een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen c.q. diensten.
7. De datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden.
8. Een prijs exclusief B.T.W. eventuele vooruitbetalingskorting of andere kortingen.
9. Het toegepaste B.T.W. tarief (0%, 6% of 21%).
10. Het berekende B.T.W. bedrag.
11. Het B.T.W. identificatienummer van de afnemer als het gaat om een levering aan een in het buitenland gevestigde ondernemer.
12 Indien de verleggingsregeling van toepassing is, dan moet de vermelding “btw verlegd” op de factuur vermeld worden.
13. Eventuele afgesproken vooruitbetalingskorting en/of andere kortingen.

Nieuw vanaf 1 Januari 2013:
• Als voor de B.T.W. heffing een bijzondere regeling van toepassing is, dan moet u vanaf 2013 die bijzondere regeling duidelijk en herkenbaar worden omschreven op uw factuur. Enkele voorbeelden zijn hiervan: “heffing verlegd” of “bijzondere regeling – gebruikte goederen”.
• Tevens wordt het u in enkele gevallen ook eenvoudiger gemaakt. Het is namelijk toegestaan om vanaf 2013 in bepaalde situaties een vereenvoudigde factuur op te stellen. Dat mag als het factuurbedrag inclusief B.T.W. niet hoger is dan € 100,00.

Op deze vereenvoudigde factuur moet minimaal vermeld worden:
1. De factuurdatum
2. Uw eigen naam/adres/postcode en woonplaats.
3. De hoeveelheid en daarnaast een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen c.q. diensten.
4. Het berekende B.T.W. bedrag.
5. Uw eigen B.T.W. identificatienummer.

Deze vereenvoudigde factuur kan dus zeker voor u als ZZP-er of V.O.F. zeker een administratieve lastenverlichting opleveren.

Wij adviseren u om uw administratie z.s.m. in te richten zodat de facturen vanaf 1 januari 2013 ook daadwerkelijk juist verstuurd gaan worden. Het versturen van een onjuist opgestelde factuur kan namelijk beboet worden door de belastingdienst.

Heeft u nog vragen over bovenstaande bericht kunt u contact opnemen met ons via mijn
e-mailadres jets@cijfertaal.nl