Flex BV

Sinds 1 oktober is de wetgeving rond de besloten vennootschap (B.V.) flexibeler. Veel oude regels zijn afgeschaft. Zo wordt het makkelijker én goedkoper om een B.V. op te richten.
Jaarlijks worden in Nederland bijna veertigduizend B.V.’s opgericht. Het voordeel van een B.V. is dat niet de ondernemer, maar de B.V. in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden. De directeur(en) of aandeelhouder(s) zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij in het bedrijf hebben gestopt. Daarmee kan de B.V. interessant zijn voor ondernemers. Vooral wanneer zij grote financiële investeringen doen. Andere redenen om voor een B.V. te kiezen – in plaats van een eenmanszaak, V.O.F. of een maatschap – zijn de lagere vennootschapsbelasting voor winst en omzet (bij een hogere winst kan dit aantrekkelijker zijn dan de fiscale aftrekposten op de inkomstenbelasting), het makkelijker overdragen van het bedrijf als de directeur wegvalt en er zijn meer mogelijkheden om aanvullend pensioen op te bouwen.

Ondanks de voordelen zien veel bedrijven toch af van deze rechtsvorm. Dit komt vooral door de (te) hoge kosten en eisen. Om meer bedrijven uit binnen- en buitenland aan te trekken, past het kabinet de B.V. aan. Uitgangspunt is dat de regels eenvoudiger en flexibeler worden en beter aansluiten op de praktijk. De verplichte bankverklaring, accountantscontrole en het startkapitaal van € 18.000 worden afgeschaft. Dit scheelt bedrijven tijd en administratieve kosten. Daarmee hoopt het kabinet twijfelende ondernemers over de streep te trekken. Het startkapitaal wordt nu gezien als een ‘verzekering’ voor mogelijke schuldeisers. Om deze crediteuren te beschermen mag de B.V. straks geen dividend uitkeren als duidelijk is dat het bedrijf zijn schulden niet kan betalen.
Let op: na 1 oktober kunnen bestuurders en aandeelhouders, die onzorgvuldig hebben gehandeld, door de nieuwe wetgeving privé aansprakelijk worden gesteld.

Wilt u meer weten over de flex B.V. neem dan kontact op met jets@cijfertaal.nl