Energiekosten

Ben jij een zzp’er die vanuit huis werkt? Hieronder lees je of je een deel van de energiekosten die je thuis maakt voor je werk als zzp’er kunt aftrekken van je fiscale winst. Tevens geven we aan hoe je de BTW van je energierekening kunt aftrekken in je BTW-aangifte.

Aftrek van een deel van je energiekosten

Jij kunt als zzp’er in aanmerking komen voor aftrek van een deel van je energiekosten. Als je thuis werkt met apparatuur die veel energie verbruiken én als die apparatuur op je ondernemingsbalans staan, kun je de energiekosten van die apparatuur aftrekken van je fiscale winst.

De energiekosten per apparaat bereken je met deze onderdelen:

A = Het aantal Watt dat het apparaat gebruikt.
B = Het aantal uur dat het apparaat per dag aanstaat.
C = Het aantal dagen dat het apparaat per jaar aanstaat.

De formule is: (A x B x C)/1000.

De uitkomst hiervan vermenigvuldig je met het tarief dat je per kilowattuur betaalt. Nu weet je per apparaat wat je betaalt aan energiekosten.

Aftrek van de BTW van de energiekosten

Als thuiswerkende zzp’er heb je recht op aftrek voor een deel van de BTW over je energiekosten. Voorwaarde is wel dat je deze energiekosten maakt om je werk thuis te kunnen doen. Je kunt hierbij gebruikmaken van de Oppervlaktemethode. Daarmee bereken je welk deel van de BTW over je energiekosten je kunt aftrekken in je BTW-aangifte. Dat gaat zo:

– Bereken de energiekosten (gas en elektra) van je hele woning, inclusief je werkruimte.
– Bereken het vloeroppervlak van je werkruimte in vierkante meters (VWR).
– Bereken het totale vloeroppervlak van je woning in vierkante meters (VWO).
– De energiekosten van je werkruimte = VWR/VWO x totale energiekosten woning.
– Nu kun je de BTW over de energiekosten van je werkruimte berekenen.

Als je gedeeltelijk bent vrijgesteld van BTW, heb je minder of misschien helemaal geen recht op deze BTW-aftrek.

 

Jet’s Cijfertaal kan u hierover verder informeren