Wetswijziging rondom de VAR in 2016

Na een aantal jaar bezig te zijn geweest rondom de VAR verklaring en verschillende voorstellen zijn ingebracht ziet er nu naar uit dat de VAR verklaring definitief gaat vervallen.

In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De tweede kamer heeft e.e.a. al goedgekeurd, echter de Eerste kamer heeft het wetsvoorstel nog in behandeling.

VAR 2014 en 2015 langer geldig.

Vanwege de komende nieuwe wet- en regelgeving geldt het volgende: Gaat u in 2016 hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden als in 2014 en 2015 dan mag u uw VAR voor 2014 of 2015 ook in 2016 blijven gebruiken. Een nieuwe VAR aanvragen in 2016 is dan niet nodig.
Wanneer wel een nieuwe VAR aanvragen?

Gaat u in 2016 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan uw huidige werkzaamheden? Of hebt u nog geen VAR, maar hebt u er wel een nodig? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe VAR aan. Deze VAR is geldig tot de nieuwe wet- en regelgeving in 2016 ingaat. Dit zal per 01-05-2016 zijn. Na die tijd kan men geen VAR meer aanvragen.

Gaan werken met een voorbeeldovereenkomst

U kunt ook nu al werken met een algemene modelovereenkomst, een voorbeeldovereenkomst of een individuele overeenkomst. Het werk dat u doet, moet dan volgens de overeenkomst worden uitgevoerd. Uw opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. Voor de zelfstandige in de bouw is er een voorbeeld overeenkomst opgesteld. .

Andere overeenkomsten

Als uw opdrachtgever of u een andere overeenkomst wil opstellen ben je daar vrij is. Echter deze overeenkomst moet wel aan de fiscus voorgelegd worden ter goedkeuring zodat definitief is vastgesteld dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden.

 

Als de manier van werken veranderd

Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat, en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen. let daar dus goed op.

Invoertijd

Tot 1 januari 2017 is er een soort invoertijd in gevoerd.. In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers eventueel hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. Tot die tijd houdt de belastingdienst wel toezicht maar nemen ze nog geen maatregelen. Na 01-01-2017 zullen er wel maatregelen genomen gaan worden bij onjuiste werkwijze.