Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze dienstverlening en website gaat u akkoord met gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Jet’s Cijfertaal verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jet’s Cijfertaal gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Welke persoonsgegevens en waarom

Zodra wij met elkaar in zee gaan, sluit Jet’s Cijfertaal met u een verwerkersovereenkomst af. Hierin is vastgelegd welke persoonsgegevens in opdracht van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten en verplichtingen hierbij gelden voor beide partijen. Via de website kunt u vragen om informatie of contact; hierbij wordt naar uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

Minderjarigen

Jet’s Cijfertaal verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarigen. Wij kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Neem contact op via jets@cijfertaal.nl als u denkt dat zonder toestemming persoonlijke gegevens van minderjarigen zijn verkregen.

 

Delen van persoonsgegevens met anderen

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend in opdracht van u verwerkt en gedeeld met derden.

Hierop rust een geheimhoudingsplicht behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen tot het verstrekken van gegevens aan derden. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor eigen doeleinden of verkocht aan derden; commerciële doeleinden worden nadrukkelijk niet gediend.

 

Beveiliging

Rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving omtrent gegevensbescherming, de stand van de techniek en de kosten van uitvoering zijn passende maatregelen (technisch en organisatorisch) genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ook worden maatregelen genomen om onnodige verzameling en verwerking van persoonsgegevens te voorkomen (data minimalisatie).

De website is beveiligd, waardoor al uw informatie gecodeerd verstuurd wordt naar de server. Ook wordt nagegaan of de gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn om eventuele hackers buiten te sluiten. Neem desondanks contact op via jets@cijfertaal.nl als u twijfelt aan de beveiliging van uw persoonsgegevens of bij vermoeden van misbruik.

 

Subverwerkers

Voor derden die gegevens verwerken in onze opdracht geldt een (sub)verwerkersovereenkomst betreffende hun verantwoordelijkheden en verplichtingen om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Jet’s Cijfertaal blijft verantwoordelijk hiervoor.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u een verzoek sturen naar jets@cijfertaal.nl. Om misbruik te voorkomen, kan u gevraagd worden om een legitimatie. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Deze cookies kunt u terug vinden in de instellingen van uw browser. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek.

Tevens wil ik u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Cookies

De website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt uw voorkeursinstellingen. Het websitebezoek wordt in kaart gebracht door gebruik van Google Analytics. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie zoals telefoonnummer of e-mailadres uit cookies worden herleid. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming op basis van persoonsgegevens verkregen via de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website staan geen buttons om webpagina’s te kunnen liken of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn.

 

Google Analytics

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb

Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.