Overgangsregeling bij de BTW-verhoging naar 21%

Het algemene btw-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%.

Met uitzondering van onroerende zaken is er geen overgangsregeling getroffen om eventuele mogelijke problemen rondom deze verhoging op te vangen.

Wanneer past u het nieuwe tarief toe?

U past het nieuwe tarief van 21% toe voor goederen en diensten die u levert vanaf 1 oktober 2012. De leveringsdatum is dus bepalend en niet de factuurdatum.

Vindt de levering of dienst ná 30 september 2012 plaats, dan geldt automatisch het verhoogde btw-tarief van 21%. Het tijdstip van factureren brengt hierin dus geen verandering. Bij facturatie ná 1 oktober 2012 voor leveringen en diensten die vóór 1 oktober 2012 zijn verricht, mag gewoon uitgegaan worden van het 19% btw-tarief.
of
Levert u goederen of diensten op of na 1 oktober 2012 en factureert u voor die datum hanteert u direct het 21% tarief. Dit is makkelijker dan eerst 19% te berekenen en daarna aan te vullen met een nota met 2% BTW.

Overgangsregeling onroerende zaken

Door de Staatssecretaris is een overgangsregeling getroffen voor leveringen van onroerende zaken waarbij de vergoeding in termijnen betaald wordt. Hierin is bepaald dat als het nieuwbouwcontract vóór 27 april 2012 is gesloten, dan niet over de gehele prijs het verhoogde tarief van 21% geldt, maar pas over de termijnen die vervallen ná 30 september 2013!

Als het nieuwbouwcontact na 27 april 2012 maar voor 1 oktober 2012 is afgesloten, dan is het verhoogde tarief van 21% reeds van toepassing over de termijnen die vervallen ná 30 september 2012.

Tevens is goedgekeurd dat deze overgangsregeling ook geldt voor verbouwingen van onroerende zaken, waarbij de vergoeding in termijnen betaald wordt. Dus niet onderhoud- en/of herstelwerkzaamheden aan onroerende zaken. Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsfeit nog vragen neem dan contact met ons op via de mail of genoemd telefoonnummer.